Hemsida för Skogaholms Fritidsförening

 

Sidan uppdateras efterhand.

Kontakt 

Britt-Marie Allared

[email protected]

mobil:

070-582 90 23


Renovering av Smedjebyggnaden
Smedjebyggnaden har under 2018 genomgått en yttre totalrenovering, då yttertaket bytts ut, trasig puts nedknackats och hela huset sedan omputsats, ruttet trä på gavelspetsarna bytts ut samt allt trä och samtliga fönster och ytterdörrar renoverats och målats. Renoveringen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från främst Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.